Μέθοδος Παράδοσης

ACS Couriers με παράδοση στο χώρο που επιθυμείτε αν η διεύθυνση σας εμπίπτει στη ζώνη παράδοσης του μεταφορέα.
Αν η διεύθυνση σας δεν εμπίπτει στη ζώνη παράδοσης του μεταφορέα να σας σταλεί συστημένο για παραλαβή από το ταχυδρομείο.
Παραλαβή από τον αγοραστή από τα σπίτια του Συνδέσμου σε κάθε πόλη χωρίς επιπλέον κόστος.

Menu