Γενική Εκλογική και Καταστατική Συνέλευση 15 Δεκεμβρίου 2021, στις 5μ.μ.

Γενική Εκλογική και Καταστατική Συνέλευση 15 Δεκεμβρίου 2021, στις 5μ.μ.

Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αίθουσα ΣΕΚΚΙ, Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6, 2029 Αγλαντζιά, Λευκωσία. Για το σκοπό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές οφειλές (συνδρομές) τους προς τον Σύνδεσμο μέχρι το 2021, και να υποβάλουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2021

(α) μέσω email στο info@europadonna.com.cy ή

(β) σε έντυπη μορφή, και αποστολή σε κλειστό φάκελο, στο Σπίτι της Europa Donna Κύπρου στη Λευκωσία, Αρκαδίου Νο.7, 2414 Έγκωμη.

(γ) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους μέχρι το 2021.

Η Ημερήσια Διάταξη, ο τόπος και ο χρόνος αυτής, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στις 6 Δεκεμβρίου 2021. Σε περίπτωση συμμετοχής, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 22490849 και η προσκόμιση SafePass/CovPass. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.