Γιατί πρέπει να απέχει η μαστογραφία από το εμβόλιο για νόσο Covid 19

Γιατί πρέπει να απέχει η μαστογραφία από το εμβόλιο για νόσο Covid 19

Σε κάθε μαστογραφικό έλεγχο εκτιμώνται  οι λεμφαδένες σε αμφότερες τις μασχαλιαίες χώρες. Παθολογικοί (διογκωμένοι) μασχαλιαίοι λεμφαδένες θα μπορούσαν να σχετίζονται με καρκίνο του μαστού. Για το λόγο αυτό, ακόμα κι αν δεν είναι εμφανής μστογραφικά κάποια βλάβη στο μαστό, όταν υπάρχουν διογκωμένοι λεμφαδένες στις μασχαλιαίες χώρες, πρέπει να λαμβάνει χώρα περαιτέρω διερεύνηση.

Το εμβόλιο για τη νόσο Covid 19 (όπως και άλλα εμβόλια), μπορεί να προκαλέσουν προσωρινά μασχαλιαία λεμφαδενική διόγκωση στην πλευρά του εμβολιασμού. Αυτό αποτελεί μια φυσιολογική απάντηση του οργανισμού,. Οι λεμφαδένες αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος, διεγείρονται και παράγουν αντισώματα εναντίον του κορονοιού εισβολέα. Όταν διεγείρονται (μετά τον εμβολιασμό), διογκώνονται.. Η διόγκωση αυτή μπορεί να παραμείνει για 4-6 εβδομάδες μετά το εμβόλιο, την πρώτη ή τη δεύτερη δόση αυτού. Κλινικά μπορεί να γίνει αντιληπτή είτε ψηλαφώντας ένα “κουβαράκι” στη μασχάλη ή με ορατή διόγκωση –  πρήξιμο αυτής. Αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι κλινικά αντιληπτή, μπορεί να υπάρχει αύξηση στο μέγεθος των λεμφαδένων.

Συνεπώς εάν λάβει χώρα μαστογραφία νωρίς μετά τον εμβολιασμό, μπορεί να προκληθεί σύγχυση σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής εάν υπάρξουν διογκωμένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες, άσκοποι περαιτέρω έλεγχοι και ταλαιπωρία και πανικός στις γυναίκες. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω πρέπει ο τακτικός (προληπτικός) μαστογραφικός έλεγχος να γίνεται πριν την πρώτη δόση του εμβολισμού ή 4 – 6 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση αυτού.

Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι δεν καθυστερούμε τη μαστογραφία σε περίπτωση κάποιας συμπτωματολογίας π.χ. όταν υπάρχει ψηλαφητό εύρημα (κουβαράκι), έκκριμα θηλής, εισολκή θηλής, αλλαγές δέρματος. Στην περίπτωση αυτή συστήνεται οι γυναίκες να επικοινωνούν άμεσα με τον ιατρό τους για περαιτέρω έλεγχο.

Επίσης,  δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην λάβει χώρα ο εμβολιασμός κατά της νόσου Covid 19. O σωστός προγραμματισμός και η ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού είναι αυτό που προτείνεται ως η κατάλληλη λύση.

Πηγές: Αμερικάνικη Εταιρεία Ακτινολογίας, Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (SOCIETY OF BREAST IMAGING)

 

Δρ. Σκουλαρίκη Αθηνά

Ιατρός Ακτινολόγος

Γ.Ν. Λευκωσίας

Επιστημονική Υπεύθυνη Μαστογραφικού Πληθυσμιακού Ελέγχου για Καρκίνο Μαστού