Δελτίο Τύπου AURORA Study

Δελτίο Τύπου AURORA Study

Τα πρώτα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής μελέτης AURORA: Προς μια καλύτερη κατανόηση των μοριακών αλλαγών που προκαλούν μεταστατικό καρκίνο του μαστού

 

Οι ολοκληρωμένες αναλύσεις δεδομένων των πρώτων 381 ασθενών που συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα AURORA αποκαλύπτουν σημαντικά μοριακά και κλινικά στοιχεία που ρίχνουν περισσότερο φως στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού (ΜΚΜ) και στον τρόπο με τον οποίον εξελίσσεται. Τα λεπτομερή αποτελέσματα έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί στο Cancer Discovery, μια επιστημονική έκδοση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο.

 

Το AURORA είναι ένα διεθνές ακαδημαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που βασίζεται στον μοριακό έλεγχο και στοχεύει στη βελτίωση της κατανόησής μας γύρω από τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού.

 

Το πρόγραμμα θεωρείται μοναδικό στο είδος του χάρη στη μεγάλη συλλογή αντιστοιχισμένων δειγμάτων πρωτοπαθών και μεταστατικών όγκων, που λήφθησαν από ασθενείς είτε κατά τον χρόνο διάγνωσης της μεταστατικής νόσου είτε μετά από έναν κύκλο θεραπείας, σε συνδυασμό με μια ψηλής ποιότητας συλλογή κλινικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τα εν λόγω δείγματα και δεδομένα, οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν τις μοριακές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο αρχικό στάδιο εξάπλωσης του καρκίνου και κατά την διαρκεια  εξέλιξης της μεταστατικής νόσου.

 

Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει τις μοριακές αλλαγές που είναι πιο κοινές στα δείγματα μεταστατικού καρκίνου. Περιλαμβάνουν μεταλλάξεις σε γονίδια-οδηγούς (στο 10% των δειγμάτων) και σε διακυμάνσεις αριθμού αντιγράφων (CNV) (στο 30% των δειγμάτων). Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μελλοντική ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών για ασθενείς με ΜΚΜ.

 

Μέσα από το πρόγραμμα έχει ήδη παραχθεί, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων αλληλουχίας RNA (RNAseq) στον ΜΚΜ. Οι αναλύσεις των δεδομένων RNAseq από αντιστοιχισμένα πρωτοπαθή και μεταστατικά δείγματα από τους ίδιους ασθενείς κατέδειξαν ότι, στο 36% των περιπτώσεων, ο εγγενής υπότυπος του καρκίνου του μαστού αλλάζει μεταξύ της πρωτοπαθούς και της μεταστατικής νόσου, εκδηλώνοντας συνήθως μια πιο επιθετική μορφή. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις στη θεραπεία και χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης.

 

Οι αναλύσεις υπέδειξαν επίσης ότι οι μεταστάσεις εξέφραζαν λιγότερο αριθμό γονιδίων που σχετίζονται με ανοσία και είχαν διαφορετική σύνθεση ανοσοκυττάρων, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργεί ένα μικροπεριβάλλον πιο ευνοϊκό στην ανάπτυξη μεταστάσεων.

 

Η ανάλυση της χρονικής διάρκειας επιβίωσης των ασθενών με τη νόσο κατέδειξε ότι οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού θετικό στους υποδοχείς ορμόνης (HR+), και αρνητικό HER2, με ψηλό φορτίο μεταλλάξεων (TMB) στον πρωτοπαθή όγκο είχαν μικρότερη συνολική επιβίωση καθώς και πιο μικρό διάστημα χωρίς νόσο, υποδεικνύοντας έτσι ότι το φορτίο μεταλλάξεων του όγκου αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κακής πρόγνωσης.

 

Τέλος, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πέραν του 50% των ασθενών παρουσίασαν μοριακές αλλαγές που θα μπορούσαν να καταπολεμηθούν  με υφιστάμενες στοχευμένες θεραπείες, επισημαίνοντας τον πιθανό αντίκτυπο του μοριακού ελέγχου στη διαχείριση του ΜΚΜ.

 

Τα ευρήματα αυτά θα αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω επικύρωσης στα πλαίσια της μελέτης του συνόλου των ασθενών του προγράμματος AURORA, το οποίο αποτελεί, μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα μοριακού ελέγχου με αντιστοιχισμένες βιοψίες, δείγματα αίματος κι ένα πλούσιο σύνολο κλινικών και μοριακών δεδομένων που έχουν συλλεγεί διαχρονικά από ασθενείς με ΜΚΜ. Είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας από υλικοτεχνικής άποψης και μια πολύτιμη πηγή που θα μπορούσε να στηρίξει τη διατύπωση υποθέσεων για νέες θεραπευτικές στρατηγικές.

 

«Η μελέτη αυτή προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να καταλήξουμε σε ισχυρά ευρήματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, που εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες ανά το παγκόσμιο. Όπως λέει και τ’όνομά του, το AURORA (ΑΥΓΗ) θα ρίξει φως στο σκοτεινό τοπίο του προχωρημένου καρκίνου του μαστού», δήλωσε η Dr Martine Piccart, εμπνεύστρια της μελέτης.

 

«Το AURORA αποτελεί μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια, στην οποία συνέβαλαν σε τεράστιο βαθμό οι ασθενείς, αφιερώνοντας χρόνο και παρέχοντας δείγματα. Η κλινικο-γονιδιωματική βάση δεδομένων και η πλούσια βιοτράπεζα που έχει δημιουργηθεί θα ενισχύσουν τις μελλοντικές έρευνες για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού», επεξηγεί ο Dr. Philippe Aftimos, εκ των Βασικών Ερευνητών του Προγράμματος και Επικεφαλής της Ανάπτυξης Κλινικών Δοκιμών στο Ινστιτούτο Jules Bordet με έδρα τις Βρυξέλλες.

 

«Η γνώση που παράγεται εντός του AURORA χαράζει τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Εκφράζουμε την ισχυρή μας δέσμευση για συνέχιση της προσπάθειας αυτής, ώστε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας μακροβιότερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Dr. Mafalda Oliveira, εκ των Βασικών Ερευνητών του AURORA, Κλινικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ογκολογίας Vall d’Hebron στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομάδας Έρευνας για τον Καρκίνο του Μαστού SOLTI.

 

Ο επιπολασμός του μεταστατικού καρκίνου του μαστού

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό περιπτώσεων καρκίνου του μαστού που θα κάνουν τελικά μετάσταση σε άλλα μέρη του σώματος, ωστόσο σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, το εν λόγω ποσοστό υπολογίζεται στο 30%1. Αυτή η προχωρημένη μορφή της νόσου ευθύνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία των θανάτων από καρκίνο του μαστού.

 

Ο ΜΚΜ αντιμετωπίζεται πιο δύσκολα και σήμερα παραμένει ουσιαστικά ανίατος. Κάποια άτομα ζουν με τη νόσο πολύ περισσότερο από άλλα, ωστόσο δεν γνωρίζουμε τους λόγους.

 

Το 2020, απεβίωσαν από καρκίνο του μαστού περίπου 685,000 άνθρωποι παγκοσμίως2.

 

AURORA: Μια μεγάλη ακαδημαϊκή ερευνητική μελέτη

Το AURORA εγκαινιάστηκε το 2014 από τη Διεθνή Ομάδα Μελέτης του Καρκίνου του Μαστού (BIG), με τη συμμετοχή 60 νοσοκομείων και κέντρων για τον καρκίνο από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι σήμερα, έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη 1,150 ασθενείς, ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει στη συμπερίληψη πρόσθετων πληθυσμών ασθενών με ανεκπλήρωτες ανάγκες, όπως οι περιπτώσεις τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού.

 

«Η πανευρωπαϊκή αυτή ακαδημαϊκή μελέτη που διερευνά τη γονιδιωματική του μεταστατικού καρκίνου του μαστού αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσης των ασθενών, των ερευνητών και των κλινικών επαγγελματιών υγείας, καθώς και των μη κερδοσκοπικών χρηματοδοτικών οργανισμών και των ιδιωτών δωρητών που έχουν καταστήσει δυνατή την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την εξαιρετικά σημαντική στήριξη που λαμβάνουμε από το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ερευνών για τον Καρκίνο του Μαστού, με έδρα τις ΗΠΑ, που συμμερίζεται το όραμά μας και υποστηρίζει ένα αδελφικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Καθηγητής David Cameron, Πρόεδρος της BIG.

 

Επικεφαλής του Προγράμματος AURORA είναι η BIG, σε συνεργασία με τη Μονάδα Υποστήριξης Κλινικών Δοκιμών του Ινστιτούτου Jules Bordet (IJB-CTSU) και τη Frontier Science (Scotland) Ltd.

 

Χρηματοδότηση

Το AURORA είναι μια αμιγώς ακαδημαϊκή μελέτη που υλοποιείται χάρη στη γενναιόδωρη συνεισφορά των πιο κάτω φορέων: Ίδρυμα Ερευνών για τον Καρκίνο του Μαστού (Breast Cancer Research Foundation®), Ίδρυμα Fondation Cancer (Λουξεμβούργο), Ίδρυμα NIF, Barrie και Deena Webb, Candriam, Ίδρυμα Fondation Futur 21, Sogerim, Think Pink Βελγίου (Ταμείο SMART) και σημαντικός αριθμός ιδιωτών δωρητών. Το AURORA υποστηρίζεται επίσης από το Ταμείο ‘Φίλοι της BIG’, το οποίο τυγχάνει διαχείρισης από το Ίδρυμα του Βασιλιά του Βελγίου Baudouin.

 

Βασικά στοιχεία μελέτης:

 

1,150 γυναίκες και άνδρες με προχωρημένο (μεταστατικό) καρκίνο του μαστού έχουν ήδη εγγραφεί στο AURORA

Θα συλλεγούν συνολικά περίπου 30,000 δείγματα αίματος και καρκινικών ιστών

Έχουν αναλυθεί 411 γονίδια σε πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους

Συμμετέχουν 11 χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο  Βασίλειο και Αυστρία)

Στη μελέτη συμμετέχουν περισσότερα από 60 νοσοκομεία

 

 

Διεθνής Ομάδα Μελέτης του Καρκίνου του Μαστού (BIG)

Η Διεθνής Ομάδα Μελέτης του Καρκίνου του Μαστού (BIG) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που θέτει υπό την αιγίδα του ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες για τον καρκίνο του μαστού από όλο τον κόσμο, με έδρα τις Βρυξέλλες.

 

Η διεθνής συνεργασία θεωρείται ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση σημαντικών επιτευγμάτων στην έρευνα για τον καρκίνο του μαστού, τη μείωση αχρείαστων διπλών προσπαθειών, την ανταλλαγή δεδομένων, τη συμβολή στην πιο γρήγορη ανάπτυξη καλύτερων θεραπειών και την αύξηση της πιθανότητας αποθεραπείας για τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, η BIG διευκολύνει τις έρευνες για τον καρκίνο του μαστού σε διεθνές επίπεδο, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών της και άλλων ακαδημαϊκών δικτύων. Συνεργάζεται παράλληλα με τη φαρμακευτική βιομηχανία, ωστόσο εργάζεται ανεξάρτητα.

 

Η BIG ιδρύθηκε το 1999 από τη Martine Piccart και τον Aron Goldhirsch, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου των αποσπασματικών ερευνών για τον καρκίνο του μαστού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ερευνητικές ομάδες από άλλα μέρη του κόσμου εξέφρασαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στην BIG με αποτέλεσμα, δύο δεκαετίες αργότερα,  να εκπροσωπεί ένα δίκτυο πέραν των 50 ερευνητικών ομάδων με το ίδιο όραμα από όλο τον κόσμο.

 

Οι οντότητες αυτές έχουν διασυνδέσεις με αρκετές χιλιάδες εξειδικευμένα νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα και παγκογμίου φήμης εμπειρογνώμονες στον καρκίνο του μαστού από περίπου 70 χώρες σε 6 ηπείρους. Σήμερα, υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό εξέλιξη ανά πάσα στιγμή, υπό την αιγίδα της BIG, πέραν των 30 κλινικών δοκιμών. Η BIG συνεργάζεται επίσης στενά με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (NCI) και το Εθνικό Δίκτυο Κλινικών Δοκιμών (NCTN), ώστε να λειτουργούν ως μια ισχυρή συνενωτική δύναμη στην αρένα των ερευνών για τον καρκίνο του μαστού.

 

Οι έρευνες της BIG υποστηρίζονται εν μέρει από τη φιλανθρωπική της μονάδα, γνωστή ως BIG ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Η επωνυμία αυτή χρησιμοποιείται στην επικοινωνία με το ευρύ κοινό και τους δωρητές, και για εξασφάλιση κεφαλαίων για τις αμιγώς ακαδημαϊκές δοκιμές για τον καρκίνο του μαστού και τα ερευνητικά προγράμματα της BIG.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον ιστότοπο www.BIGagainstbreastcancer.org

 

Ινστιτούτο Jules Bordet

To Ινστιτούτο Jules Bordet αποτελεί ένα ενιαίο, πολυθεματικό κέντρο, μοναδικό στο Βέλγιο. Πρόκειται για ένα αυτόνομο νοσοκομείο αφιερωμένο αποκλειστικά στην καταπολέμηση του καρκίνου.

 

Εδώ και 80 χρόνια, το Ινστιτούτο Jules Bordet παρέχει στους ασθενείς του τις πλέον πρωτοποριακές διαγνωστικές και θεραπευτικές στρατηγικές με στόχο την πρόληψη, την ανίχνευση και την ενεργό καταπολέμηση του καρκίνου. Το Ινστιτούτο εκπληρώνει τρεις αποστολές: φροντίδα, έρευνα και διδασκαλία. Η διεθνής φήμη του προσελκύει τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον καρκίνο παγκοσμίως. Χάρη στο πνεύμα καινοτομίας που χαρακτηρίζει το έργο του, συμμετέχει στην ανάπτυξη και ανακάλυψη σημαντικών νέων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας, με στόχο να προσφέρει τα ευρήματά του στη διάθεση των ασθενών το συντομότερο δυνατό.

 

Τον Μάιο του 2018, το Ινστιτούτο Jules Bordet έλαβε από τον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων κατά του Καρκίνου (OECI) την επίσημη διαπίστευση και τον τίτλο του «Ολοκληρωμένου Κέντρου κατά του Καρκίνου», ένα σήμα ποιότητας που απονέμεται αποκλειστικά σε πολυθεματικά ινστιτούτα φροντίδας του καρκίνου, των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν έρευνα και διδασκαλία. Πρόκειται για τον μόνο φορέα που φέρει τη διαπίστευση Ολοκληρωμένο Κέντρο κατά του Καρκίνου της OECI στο Βέλγιο.

 

Το Ινστιτούτο Jules Bordet είναι μέλος των νοσοκομειακών δικτύων του Iris και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών. Διαθέτει 160 κλίνες αποκλειστικά για ασθενείς με καρκίνο και προσφέρει κάθε χρόνο θεραπευτική αγωγή σε περισσότερους από 6,000 εσωτερικούς ασθενείς και 15,000 εξωτερικούς ασθενείς, ενώ διεκπεραιώνει παράλληλα 84,000 συμβουλευτικές συνεδρίες. Με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση στις μελλοντικές δημογραφικές και επιστημονικές εξελίξεις, ένα νέο Ινστιτούτο Bordet βρίσκεται σήμερα υπό ανέγερση στην πανεπιστημιούπολη Άντερλεχτ του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών, δίπλα από το Νοσοκομείο Εράσμους. Αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του περί τα τέλη του 2021.

 

www.bordet.be

 

Frontier Science (Scotland) Ltd

Η Frontier Science (Scotland) Ltd (FSS) είναι μια σκωτσέζικη φιλανθρωπική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, της διεξαγωγής και της ανάλυσης κλινικών δοκιμών. Η FSS, με έδρα τα Χάιλαντς της Σκωτίας, διατηρεί μια επιτυχημένη συνεργασία με την BIG και το Ινστιτούτο Jules Bordet στη διεξαγωγή και ανάλυση σημαντικού αριθμού μεγάλων δοκιμών για τον καρκίνο του μαστού τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η FSS διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης και ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων (EDC) και συνεργάζεται τόσο με τη βιομηχανία όσο και με ακαδημαϊκούς εταίρους σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Κατά τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών, ευνοεί ένα μοντέλο συνεργασίας και ευελιξίας με στόχο την εκπλήρωση των συγκεκριμένων αναγκών της κάθε δοκιμής. Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό άξονα των στόχων της, με απώτερο σκοπό τη δημοσίευση των κλινικών δοκιμών στις οποίες συμμετέχει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.frontierscience.co.uk.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για διευθέτηση συνέντευξης:

 

BIG

Oriana Spagnolo

Διευθύντρια Επικοινωνίας

Τηλ.: +32 479 814831

Ηλ. διεύθυνση: communications@bigagainstbc.org

 

ΙJB

Ariane Van de Werve

Διευθύντρια Επικοινωνίας

Τηλ.: +32 486 17 33 26

Ηλ. διεύθυνση: ariane.vandewerve@bordet.be

 

FSS

Eleanor Mcfadden

Διευθύνων Σύμβουλος

Τηλ.: +44 1540 651 000

Ηλ. διεύθυνση: eleanor.mcfadden@frontier-science.co.uk

 

Βιβλιογραφία

  1. Ross C, Szcepanek K, Lee M et al. Το γονιδιωματικό τοπίο της μετάστασης σε μοντέλα καρκίνου του μαστού χωρίς προηγούμενη θεραπεία. PLoS Genet 16(5): e1008743. 28 Μαΐου 2020

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008743

  1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL et al. Παγκόσμια Στατιστικά Στοιχεία για τον Καρκίνο 2020: GLOBOCAN Εκτιμήσεις Επιπολασμού και Θνησιμότητας ανά το Παγκόσμιο για 36 μορφές καρκίνου σε 185 χώρες. CA Cancer J Clin. Μάιος 2021, 71(3):209-249. doi: 10.3322/caac.21660. Epub 4 Φεβρουαρίου 2021.