Προσωπικό

Προσωπικό

Μάριος Χαραλαμπίδης

Εκτελεστικός Διευθυντής

Λουϊζα Πόλυ

Διοικητική Λειτουργός

Στέφανη Χριστοδουλίδου

Ψυχολόγος - Πρόγραμμα «Στηρίζω»

Κυριακή Χατζηγιασεμή

Φυσιοθεραπεύτρια - Πρόγραμμα «Φροντίζω»

Μαριλένα Χατζηδημητρίου

Λειτουργός - Πρόγραμμα «Επιστήθιες Φίλες»

Νάσια Αλεξάνδρου

Λειτουργός Λογιστηρίου

Μάρω Δημοσθένους

Λειτουργός Διαχείρισης Προϊόντων

Στάλω Χαζησάββα

Λειτουργός Λεμεσού

Στέλλα Γεωργίου

Λειτουργός Πάφου

Ευτυχία Ιωάννου

Λειτουργός Λάρνακας