Εποικοδομητική  συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας κα Χριστίνα Γιαννάκη και τα μέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής Μαστογραφικού Ελέγχου είχε στις 3-7-2017 η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROPA DONNA Κύπρου.  Σαν μέλος της Επιτροπής η EUROPA DONNA Κύπρου και μέσα από τον ρόλο της στην ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού αλλά και στην παρακολούθηση του δωρεάν Εθνικού Προγράμματος Πληθυσμιακού Ελέγχου για γυναίκες από 50 μέχρι 69 χρονών, που άρχισε το 2003 και σήμερα είναι Παγκύπριο, παρουσίασε τα λειτουργικά προβλήματα που επισήμανε και που χρειάζονται άμεσης λύσης.

Η EUROPA DONNA Κύπρου με γνώμονα τη σωστή και εξειδικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τα Προγράμματα Προληπτικού Πληθυσμιακού Ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και  που έχουν απώτερο σκοπό τη διαπίστευση της λειτουργίας τους και την αποτελεσματικότητα τους, εξέφρασε την κάθετη τοποθέτηση της ότι οι διαδικασίες πρέπει να επισπευσθούν για την έγκαιρη συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η EUROPA DONNA Κύπρου εκφράζει την ικανοποίηση της για την εξέλιξη της συνάντησης με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και την ενημέρωση για τις ενέργειες που γίνονται και δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην βέλτιστη αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στο πρόγραμμα του Πληθυσμιακού Ελέγχου.

 

 

Menu