Εποικοδομητική  συνάντηση είχαν στις 2-3-2017 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROPA DONNA Κύπρου μαζί με μέλη της Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής.

Η  EUROPA DONNA Κύπρου με γνώμονα τη σωστή και εξειδικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, έθεσε τα θέματα που άπτονται στην πλαστική χειρουργική και συγκεκριμένα την αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή.

Η  EUROPA DONNA Κύπρου υπέδειξε ότι παρ’ όλη την σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην Κύπρο,  υπάρχουν ακόμα μεγάλες ανισότητες στο αποτέλεσμα, τόσο στη χειρουργική μαστού όσο και στην πλαστική χειρουργική στον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα. Αναφέρθηκε δε στα δύο ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου το πρώτο το 2003 και το δεύτερο το 2006 που βασίζονται στην  εξειδίκευση στα θέματα αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού και στην αντιμετώπιση των γυναικών από έμπειρες επιστημονικές ομάδες και που μπορούν να εφαρμοστούν στην Κύπρο εν όψει και της δημιουργίας του εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού.

 

Η EUROPA DONNA Κύπρου εκφράζει την ικανοποίηση της για τις απόψεις των μελών της Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής και είναι έτοιμη να  συνεργαστεί σε διάφορα επίπεδα με στόχο πάντα να έχουν οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού ίση και σωστή αντιμετώπιση.

 

 

 

Menu