Η Europa Donna Κύπρου, μετά από καταγγελίες ασθενών διαπιστώνει ότι από μέρες τώρα παρατηρείται έλλειψη του φαρμάκου Taxol το οποίο χορηγείται σε μεγάλο αριθμό γυναικών με εμπειρία καρκίνου του μαστού που παρακολουθείται στο ΟΚΤΚ.

Περιήλθε δε στην αντίληψη μας ότι παρά το ότι υπήρχε παρακαταθήκη του φαρμάκου στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, δεν υπήρξε συντονισμός στην έγκαιρη διάθεση του φαρμάκου στο ΟΚΤΚ.

Η Europa Donna Κύπρου, ζητά από το Υπουργείο Υγείας όπως γίνουν άμεσα οι κατάλληλες διευθετήσεις ούτως ώστε το φαρμακείο του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου προμηθευτεί με τις αναγκαίες ποσότητες που υπάρχουν ήδη στην Κύπρο, αλλά και με νέες εισαγωγές για να σταματήσει η αγωνία και η ταλαιπωρία των γυναικών με καρκίνο του μαστού και να αποφευχθεί περαιτέρω η επικίνδυνη διακοπή των θεραπειών τους.

Η Europa Donna Κύπρου, αναμένοντας θετική εξέλιξη στο πιο πάνω θέμα θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για να υπάρχει σύντομα κάλυψη όλων των αναγκών.

Menu