Δημοσιογραφική Διάσκεψη - Diplomat, Αλφαμέγα & Europa Donna Κύπρου