EUROPA DONNA AND COVID ΕΛΛΗΝΙΚΑ

EUROPA DONNA AND COVID ΕΛΛΗΝΙΚΑ

EUROPA DONNA AND COVID ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:

Η πανδημία της νόσου COVID-19, που ξέσπασε στις αρχές του 2020, αιφνιδίασε τόσο τους πολίτες όσο και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Οι οργανώσεις ασθενών, περιλαμβανομένης και της EUROPA DONNA – της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης κατά του Καρκίνου του Μαστού και των χωρών μελών της, αντέδρασαν άμεσα στη υπό εξέλιξη κατάσταση, με στόχο να στηρίξουν την πρόσβαση των γυναικών και των συνηγόρων τους σε όλη την Ευρώπη σε υπηρεσίες φροντίδας για τον καρκίνο του μαστού, μέσα σε δύσκολες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η έκθεση αυτή παραθέτει το έργο τόσο της Ομοσπονδίας όσο και ορισμένων εκ των στενών συνεργατών μας, σε σχέση με την COVID-19, την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου, καθώς και τα διδάγματα που αποκομίσαμε.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ EUROPA DONNA:
Με στόχο την παροχή στήριξης στις οργανώσεις – μέλη της EUROPA DONNA και την εκτίμηση της κατάστασης των υπηρεσιών φροντίδας για τον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη σε σχέση με την Covid-19, τα Κεντρικά Γραφεία της EUROPA DONNA διοργάνωσαν την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2020 τέσσερις ξεχωριστές συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης μέσω της πλατφόρμας Zoom, με τη συμμετοχή εθνικών εκπροσώπων από τις πιο κάτω χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Κύπρο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία και Τουρκία. Σε πολλές από τις χώρες αυτές είχαν επιβληθεί λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά περιοριστικά μέτρα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή τη μείωση των ογκολογικών υπηρεσιών. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπήρχαν ασφαλείς από COVID διευκολύνσεις ή δίοδοι πρόσβασης, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ απαγορεύσεις πρόσβασης σε νοσοκομεία ή συστάσεις για αποφυγή επισκέψεων. Ορισμένα κέντρα καρκίνου συνέχισαν να διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις και να παρέχουν υπηρεσίες ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας, ωστόσο ανέβαλαν τα ραντεβού παρακολούθησης ή προσέφεραν μόνο τηλεφωνικές υπηρεσίες. Σε μικρό αριθμό χωρών, η αποκατάσταση και η θεραπεία για το λεμφοίδημα προσφέρονταν μέσω βίντεο. Στις πλείστες χώρες, το πρόγραμμα διαγνωστικών ελέγχων αναστάληκε, ενώ εκεί όπου συνέχισε τη λειτουργία του, η συμμετοχή ήταν μειωμένη. Το γενικότερο αίσθημα μεταξύ των οργανώσεων μελών της EUROPA DONNA ήταν ότι επρόκειτο για μια προσωρινή διακοπή υπηρεσιών, η οποία ωστόσο πιθανόν να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό διαγνώσεων καρκίνου του μαστού σε μεταγενέστερο στάδιο, γεγονός που ισοδυναμεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πιο προχωρημένους όγκους και συνεπώς δυσκολότερη θεραπεία.

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, πολλές από τις οργανώσεις μέλη της EUROPA DONNA επικέντρωσαν το έργο τους στην παροχή πληροφοριών για τον καρκίνο του μαστού και την COVID-19, προσφέροντας κυρίως υπηρεσίες στήριξης και συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου, βιντεοδιασκέψεων ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μεγάλος αριθμός γυναικών που λάμβαναν θεραπεία, βρίσκονταν σε απομόνωση στο σπίτι.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ EUROPA DONNA:

Κατά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τις οργανώσεις μέλη της, προέκυψαν πολλά κοινά ζητήματα. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η επιδημική έξαρση της COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:
• Τα συστήματα υγείας χρειάστηκαν χρόνο για να οργανώσουν ασφαλείς από COVID -19 διόδους πρόσβασης και να εφαρμόσουν θεραπευτικές κατευθυντήριες γραμμές με στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στη θεραπεία και τη διαχείριση της φροντίδας.
• Ευρεία διαφοροποίηση θεραπευτικών σχημάτων, έτσι ώστε οι ασθενείς να μην χρειάζεται να παραμείνουν στα ιατρικά κέντρα για όσο χρονικό διάστημα θα έμεναν υπό κανονικές συνθήκες.
• Αναστολή διαγνωστικών ελέγχων και ιεράρχηση θεραπειών με γνώμονα τον βαθμό κατεπείγοντος.
• Διευθέτηση ιατρικών ραντεβού σε αραιότερα χρονικά διαστήματα με στόχο την αποφυγή των επαφών.
• Καθιέρωση χρήσης μάσκας από ασθενείς και νοσοκομειακό προσωπικό και διενέργεια τεστ για COVID-19 πριν από τη χειρουργική επέμβαση ή τη χημειοθεραπεία.
• Μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο με στόχο τον περιορισμό τόσο της έκθεσης, όσο και του χρόνου και των προσπαθειών των επαγγελματιών υγείας.
• Αυξημένη χρήση τηλεϊατρικής.
Τα προβλήματα που προέκυψαν συνοψίζονται ως εξής:
• Μείωση των δυνατοτήτων των δομών υγείας.
• Αναστολή διαγνωστικών ελέγχων και επιλεκτικής θεραπείας, με αποτέλεσμα την άμεση μείωση του αριθμού των διαγνώσεων, και με προφανή συνέπεια τις μεταγενέστερες διαγνώσεις περιστατικών πιο προχωρημένου καρκίνου του μαστού.
• Σε ορισμένες περιπτώσεις, διενέργεια επεμβάσεων για αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, αλλά όχι για σκοπούς αποκατάστασης (εφόσον θεωρείται επιλεκτική θεραπεία).
• Όσο το δυνατό μικρότερης διάρκειας παραμονή στο νοσοκομείο, χωρίς επαφή με τους φροντιστές και τα μέλη της οικογένειας, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αισθάνονται εγκαταλειμμένοι και μόνοι – «ένιωσα σαν να ήμουν ένα δέμα».
Οι συνήγοροι των δικαιωμάτων των ασθενών σημείωσαν ότι η τηλεϊατρική αποτελεί, δεδομένων των περιστάσεων, μια καλή λύση προς αντικατάσταση των προσωπικών ραντεβού, ωστόσο δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική. Πολλοί γιατροί και ασθενείς δεν είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμογή της τηλεϊατρικής και η προσαρμογή απαιτεί χρόνο. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει το αίσθημα έντονου άγχους και τον φόβο των ασθενών ότι δεν λαμβάνουν την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία που χρειάζονται.
Οι οργανώσεις μέλη της EUROPA DONNA ανέφεραν ότι οι πλείστοι ασθενείς και επιβιώσαντες από καρκίνο του μαστού βίωναν συναισθήματα φόβου και έντονου άγχους. Συγκεκριμένα:
• Λόγω της αλλαγής στις προτεραιότητές τους, οι δομές υγείας εκλαμβάνονταν από τους ασθενείς ως μη διαθέσιμες ή μη ασφαλείς.
• Οι ασθενείς βίωναν φόβο και ανασφάλεια. Επικρατούσαν συνθήκες σύγχυσης και ένιωθαν ότι δεν τύγχαναν αποτελεσματικής προστασίας είτε από τις αρμόδιες αρχές είτε από τα κέντρα περίθαλψης, τα οποία κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες να αποφύγουν την υπερπληρότητα.
Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:
1. Γενικότερα συναισθήματα άγχους και φόβου ανάμεσα στους ασθενείς και επιβιώσαντες από καρκίνο του μαστού, καθώς και φόβος προσβολής από τον ιό κατά τη διάρκεια των θεραπειών.
2. Φόβος των επιπτώσεων των καθυστερήσεων στη θεραπεία ή τη φροντίδα.
3. Φόβος ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα για το σύστημα υγείας.
4. Στα πιο πάνω προστίθενται η μοναξιά και η απομόνωση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ EUROPA DONNA:

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων μελών της EUROPA DONNA μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους στην αντιμετώπιση της κατάστασης και την προσπάθεια να βοηθήσουν τους ασθενείς και τους επιβιώσαντες από καρκίνο του μαστού στις δικές τους χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κοινή παρατήρηση όλων ήταν η τάση για απομόνωση των ασθενών και επιβιωσάντων από καρκίνο του μαστού, όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών επαφών, αλλά γενικότερα σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που επέβαλαν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις.

Με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της τάσης για απομόνωση και την παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται, οι οργανώσεις μέλη της EUROPA DONNA εφάρμοσαν τα ακόλουθα προγράμματα:
• Τηλεφωνικές κλήσεις σε ασθενείς, διατήρηση επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων, webinars, συναντήσεων, μαθημάτων μαγειρικής και γιόγκα.
• Λειτουργία δωρεάν τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας και προσπάθεια παροχής έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες.
• Κατασκευή μασκών.
• Οργάνωση και παροχή ιδιωτικών μεταφορικών μέσων προς τα κέντρα περίθαλψης.
• Στήριξη σε ό,τι αφορά ψώνια και προμήθειες.
• Παράδοση πακέτων με τρόφιμα και είδη φροντίδας.
Η κατάσταση όπως εξελίσσεται σήμερα:
Στις αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης για συζήτηση των σχετικών εξελίξεων. Στις συναντήσεις συμμετείχαν εθνικοί εκπρόσωποι από τις πιο κάτω χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, Κύπρο, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Στις πλείστες χώρες, το δεύτερο κύμα COVID-19 δεν επηρέασε το πρόγραμμα διαγνωστικών ελέγχων όπως την Άνοιξη, ωστόσο οι γυναίκες εξακολουθούν να φοβούνται να προσέλθουν για λόγους ασφάλειας. Γενικά, βιώνουν συναισθήματα έντονου άγχους και φοβούνται ότι στην περίπτωση που χρειαστούν θεραπεία ή επέμβαση, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν μόνες. Πολλές αναβάλλουν ιατρικά ραντεβού και διαδικασίες για την Άνοιξη του 2021, με το σκεπτικό ότι «ίσως μέχρι τότε να υπάρχει εμβόλιο». Οι οργανώσεις μέλη της EUROPA DONNA καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες να ενημερώσουν το κοινό ότι είναι ασφαλές να προσέρχονται για έλεγχο και συνεπώς δεν πρέπει να τον αναβάλλουν. Οι σοβαρές αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας στους ασθενείς αποτελούν, για τις πλείστες χώρες, ένα ακόμη εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Για την αντιμετώπισή τους, οι οργανώσεις μέλη της EUROPA DONNA εφαρμόζουν διαδικτυακά προγράμματα. Γενικά, οι εκπρόσωποι των ομάδων των ασθενών ανέφεραν ότι, παρά τις προκλήσεις, μπόρεσαν να συνεχίσουν τη διεξαγωγή προγραμμάτων με διαφοροποιημένη, διαδικτυακή μορφή.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ EUROPA DONNA ΓΙΑ ΤΟ 2020:

Το καλοκαίρι του 2020, η EUROPA DONNA πραγματοποίησε έρευνα με στόχο την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των υπηρεσιών φροντίδας για ασθενείς με καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη, από τη σκοπιά των οργανώσεων συνηγορίας των ασθενών, περιλαμβανομένων και των εμπειριών τους στα πλαίσια της COVID-19. Λάβαμε μια απάντηση ανά χώρα από άτομα με ηγετικό ρόλο που εκπροσωπούν τις οργανώσεις μέλη της EUROPA DONNA, σ’ένα σύνολο 34 χωρών.

Σε ο,τι αφορά την COVID-19, το 69% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι το σύστημα υγείας της χώρας τους ανταποκρίθηκε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή σε ασθενείς με καρκίνο ασφαλών από COVID διόδων πρόσβασης για σκοπούς διαγνωστικών ελέγχων και θεραπείας. Πολλοί ανέδειξαν ζητήματα όπως η αναστολή των διαγνωστικών ελέγχων και καθυστερήσεις σε υπηρεσίες και παρεμβάσεις ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Καταγράφηκαν επίσης πρόσθετα προβλήματα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού αναγκάστηκαν, λόγω των πρωτοκόλλων ασφαλείας, να προσέλθουν για θεραπεία σε πέραν της μίας τοποθεσίας, αντιμετωπίζοντας έτσι μια επιπλέον δυσκολία. Επίσης, η πρόσβαση στη θεραπεία ήταν πολλές φορές περιορισμένη, οι λίστες αναμονής για ακτινοθεραπεία και επεμβάσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες, ενώ πολλοί ασθενείς έθεσαν ως προτεραιότητά τους την COVID-19, με αποτέλεσμα να μην τηρούν το θεραπευτικό τους σχήμα για αντιμετώπιση του καρκίνου. Το 22% σχεδόν των ερωτηθέντων επεσήμαναν ότι το σύστημα υγείας της χώρας τους δεν παρείχε στους ασθενείς με καρκίνο ασφαλείς από COVID διόδους πρόσβασης για σκοπούς διαγνωστικών ελέγχων και θεραπείας. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Η εθνική πολιτική για αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 δεν ήταν συμβατή με τις ανάγκες των ασθενών με καρκίνο και άλλες χρόνιες παθήσεις. Τα μέτρα ήταν απόλυτα, δεν επεξηγήθηκαν επαρκώς στους πολίτες και ο φόβος υπερίσχυσε της λογικής.»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ TBCT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ:

Περί τα τέλη της Άνοιξης, η Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Ομοσπονδίας μας κα. Marzia Zambon συμμετείχε σε webinar για τη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο εν καιρώ COVID-19, που διοργάνωσε η EUROPA DONNA της Γεωργίας. Μίλησε για τον ρόλο της Συμμαχίας μας στην πρωτοβουλία Μαζί Μεταμορφώνουμε τον Καρκίνο του Μαστού (TBCT), που αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής με σημαντική επιρροή και οργανώσεων με σταθερή προσήλωση στον σκοπό της προώθησης του καρκίνου του μαστού, περιλαμβανομένης της EUROPA DONNA, η οποία εγκαινιάστηκε το 2017. Αποστολή της ομάδας αυτής είναι η ανάδειξη του καρκίνου του μαστού ως Προτεραιότητα της Πολιτικής Δημόσιας Υγείας. Τον Απρίλιο του 2020, η ομάδα TBCT δημοσίευσε το έγγραφο με τίτλο «Ο Αντίκτυπος της COVID-19 στους Ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού». Το έγγραφο παραθέτει επτά βασικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας:
1. Μειωμένοι πόροι για φροντίδα των ασθενών με καρκίνο του μαστού
2. Καθυστερήσεις στους ελέγχους και τις διαγνώσεις
3. Καθυστερήσεις στις θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού
4. Διακοπή κλινικών δοκιμών
5. Συναισθηματική δυσχέρεια λόγω της αβεβαιότητας σε σχέση με τη θεραπεία και την περαιτέρω παρακολούθηση
6. Συναισθηματική δυσχέρεια λόγω του φόβου της COVID-19
7. Συναισθηματική δυσχέρεια για τους επιβιώσαντες από καρκίνο.

Το έγγραφο καλεί τις αρχές, τόσο της ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν τα πιο πάνω ζητήματα και να διασφαλίσουν την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στη θεραπεία και τη ζωή του συνόλου των ασθενών που πάσχουν από δύσκολες παθήσεις, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού.

Βλέπε https://europadonna.org/wpcontent/uploads/TBCT_COVID19_Statement.pdf

Η διευθύντρια εξωτερικών υποθέσεων κα. Marzia Zambon περιέγραψε στη συνέχεια τη στήριξη που προσέφερε η EUROPA DONNA στις οργανώσεις-μέλη της μέσω της διοργάνωσης διαδικτυακών συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης, παρέχοντας πληροφορίες για την COVID-19 από αξιόπιστες πηγές, ενθαρρύνοντας την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών και προσπαθώντας να διασφαλίσει την ελάχιστη δυνατή εκτροπή από το πρόγραμμα του 2020.

Επεσήμανε ότι η Ομοσπονδία παρακολουθεί και συμβάλλει στην ανταπόκριση της Επιτροπής της ΕΕ στην πανδημία, μεταξύ άλλων ως εξής: Παροχή επείγουσας στήριξης, συμφωνία κοινής προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού, διασφάλιση υψηλής ποιότητας τεστ ανίχνευσης του ιού, σύσταση ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων σε θέματα κορονοϊού, παροχή δεδομένων και στήριξης μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και δημοσίευση επικαιροποιημένων πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών.
Βλέπε https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_en

EBCC12 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020:

Η EUROPA DONNA συνδιοργανώνει το εν λόγω Συνέδριο, μαζί με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ειδικών για τον Καρκίνο του Μαστού (EUSOMA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Έρευνα και Θεραπεία του Καρκίνου (EORTC). Στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Καρκίνο του Μαστού (EBCC-12), που διεξήχθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά στις αρχές Οκτωβρίου 2020, η νόσος COVID-19 και οι επιπτώσεις της στον καρκίνο του μαστού αποτέλεσαν, ως ήταν αναμενόμενο, ένα από τα κυριότερα θέματα. Ακολουθούν ορισμένα από τα σημαντικότερα πορίσματα του συνεδρίου σε σχέση με την COVID-19 και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού:

• Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, η αναστολή των προγραμμάτων διαγνωστικού ελέγχου από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020 συσχετίστηκε με μείωση του αριθμού των γυναικών που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού.

• Άλλη μελέτη που βασίστηκε στην εφαρμογή μοντέλου του ολλανδικού προγράμματος διαγνωστικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού διαπίστωσε ότι η ενίσχυση των δυνατοτήτων με στόχο την πλήρη ανάκαμψη του προγράμματος αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τη καθυστέρηση του ελέγχου.

• Τρίτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία ανάμεσα σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της πανδημίας διαπίστωσε ότι το 48% ένιωθαν μοναξιά ενώ το 27% εξέφρασαν ανησυχία για τις συναφείς επιπτώσεις στη μετέπειτα φροντίδα τους.

• Ανάπτυξη αλγόριθμου για τον εντοπισμό μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με πρώιμο καρκίνο του μαστού αυλικού τύπου, (ήπιος ορμονοεξαρτώμενος με το HER2 (herceptin) αρνητικό) στις οποίες μπορεί να δοθεί νεοεπικουρική ενδοκρινολογική θεραπεία με στόχο την καθυστέρηση της χειρουργικής επέμβασης, σε συνέχεια μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου/οφέλους.

• Όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να αξιοποιείται η τηλεϊατρική για συμβουλευτικές συνεδρίες, η εργασία των πολυθεματικών ομάδων πρέπει να συνεχιστεί και οι καθυστερήσεις στις χειρουργικές επεμβάσεις πρέπει να μειωθούν στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ:

Η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις για όλους τους πολίτες, πόσο μάλλον για τους ασθενείς και επιβιώσαντες από καρκίνο του μαστού, οι οποίοι διατρέχουν ενδεχομένως μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από μια πιο σοβαρή μορφή της νόσου COVID-19. Η EUROPA DONNA ενθαρρύνει όλους να συμμορφώνονται κατ’αρχάς με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις απαιτήσεις που ισχύουν στη χώρα τους. Επιπρόσθετα, διάφορες οργανώσεις έχουν δώσει στη δημοσιότητα κατευθυντήριες γραμμές για τη νόσο COVID-19 και τον καρκίνο του μαστού, στη βάση επικαιροποιημένης, ορθής και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης.
Η Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Καρκίνο του Μαστού (ECIBC) διαθέτει ειδική ενότητα ενημέρωσης για τη νόσο COVID-19 και τον καρκίνο του μαστού, όπου παρέχονται πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των διαγνωστικών ελέγχων και της φροντίδας σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Βλέπε https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/covid-19-information-corner

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) έχει δημοσιεύσει αξιόπιστες πληροφορίες για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας.
Βλέπε https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) έχει δημοσιεύσει καθοδήγηση για τους κλινικούς επαγγελματίες κι έχει προσδιορίσει χώρους περίθαλψης: εξωτερικά ιατρεία, διάγνωση και απεικονιστικοί έλεγχοι (π.χ. το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου θεωρείται χαμηλής προτεραιότητας), χειρουργεία, ακτινοθεραπεία και ιατρική θεραπεία.
Βλέπε https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic/breast-cancer-in-the-covid-19-era

Το Ecancer έχει συμπεριλάβει στον ιστότοπό του ειδική ενότητα με τίτλο «COVID-19 και καρκίνος: Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης», η οποία προσφέρει ανοικτή πρόσβαση σε άρθρα, βίντεο εμπειρογνωμόνων και blogs, καθώς και ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την COVID-19. Διαθέτει επίσης «Οδηγό Ασθενών», ο οποίος απευθύνεται σε άτομα με καρκίνο, άτομα που έχουν αναρρώσει από τον καρκίνο και σε όσους τους προσφέρουν στήριξη, παρέχοντας καθοδήγηση για την COVID-19 σ’ένα ευρύ φάσμα τομέων.
Βλέπε https://ecancer.org/en/news/17527-covid-19-resources

H Παγκόσμια Συμμαχία ABC έχει δημοσιεύσει μια ιστοσελίδα με πηγές πληροφόρησης για τη νόσο COVID-19 και τον καρκίνο / μεταστατικό καρκίνο του μαστού
Βλέπε https://www.abcglobalalliance.org/news-and-useful-resources/coronavirus-2019-and-cancer

Ακόμη, στις 4 Αυγούστου, η Παγκόσμια Συμμαχία ABC (στην οποία ανήκει και η EUROPA DONNA), μαζί με οκτώ άλλες παγκόσμιες συμμαχίες και συνασπισμούς για τον καρκίνο, που εκπροσωπούν συνολικά 650 οργανώσεις συνηγορίας των ασθενών και άλλες οργανώσεις για τον καρκίνο, και τα συμφέροντα πέραν των 14 εκατομμυρίων ασθενών σε όλο τον κόσμο, δημοσίευσε μια δήλωση – έκκληση για ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τον καρκίνο, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων μελλοντικών πανδημιών ή υγειονομικών κρίσεων. Η δήλωση τονίζει την ανάγκη συνεργασίας των οργανώσεων συνηγορίας των ασθενών, των κυβερνήσεων και των υπηρεσιών υγείας, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, με άλλους βασικούς φορείς, όπως είναι η βιομηχανία και η ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να ανακτήσουμε το έδαφος που έχουμε χάσει ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19.
Βλέπε https://www.abcglobalalliance.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID-10-Alliance-Statement-August4.pdf

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ: COVID-19 ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η εμφάνιση της COVID-19 έχει διαμορφώσει μια νέα κανονικότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, περιλαμβανομένης και της εμπειρίας μας σε ό,τι αφορά την περίθαλψη στον καρκίνο του μαστού. Η τηλεϊατρική και η ηλεκτρονική υγειονομική περίθαλψη δεν θεωρούνται πλέον καινοτομίες για τους λίγους. Αντίθετα, συχνά αποτελούν τα ενδεικνυόμενα μέσα στις τρέχουσες συνθήκες πανδημίας. Ήρθε η στιγμή τα συστήματα υγείας, οι γιατροί και οι ασθενείς να προσαρμοστούν στην συγκεκριμένη τεχνολογία και να εξοικειωθούν με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο σπίτι, ώστε το νοσοκομείο να σταματήσει ν’αποτελεί το επίκεντρο της φροντίδας. Η πανδημία έχει επίσης αναδείξει θεραπείες λιγότερο επεμβατικές και τοξικές, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά τους: Οι συνεδρίες ακτινοθεραπείας με χαμηλότερη ένταση, η από του στόματος χημειοθεραπεία και η διαδικτυακή παρακολούθηση διευκολύνουν τη ζωή τόσο των ασθενών όσο και των γιατρών. Οι συνεδρίες παρακολούθησης που δεν περιλαμβάνουν κλινική εξέταση μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφεύγοντας έτσι τις προσωπικές επισκέψεις, οι οποίες συνεπάγονται μετακίνηση και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με πιθανή έκθεση στην COVID-19.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, όπου όλοι βιώσαμε τις δυσκολίες και τη θλίψη που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οργανώσεις ασθενών και προαγωγής της υγείας, καθώς και οι οργανώσεις συνηγορίας, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με άνευ προηγουμένου προκλήσεις. Η βιομηχανία έχει κινητοποιήσει τεράστιους πόρους στον αγώνα εξεύρεσης αποτελεσματικών εμβολίων, ενώ οι εθνικές και διεθνείς αρχές έχουν επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες δοκιμών και έγκρισης. Όλοι οι πιο πάνω φορείς, όχι μόνο έχουν αποδείξει τις αντοχές τους ενόψει της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης του αιώνα, αλλά έχουν ταυτόχρονα ενώσει τις δυνάμεις τους, αναζητώντας κοινές πολιτικές και εφαρμόζοντας κατευθυντήριες γραμμές, σε μια προσπάθεια να υπηρετήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό, εν μέσω COVID-19, τον κάθε άνθρωπο, περιλαμβανομένων και των ατόμων με καρκίνο του μαστού. Έχοντας πλέον αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στην αντιμετώπιση της COVID-19, θα είναι πιο εύκολο να ευθυγραμμίσουμε και πάλι τις προσπάθειές μας και σε άλλα ζητήματα υγείας, όπως είναι οι κοινές επενδύσεις στην έρευνα για τον καρκίνο, η εναρμόνιση των δεδομένων και η ψηφιακή εξέλιξη, οι κοινές πολιτικές με στόχο την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη, η τηλεϊατρική και οι εξ αποστάσεως και κατ’οίκον υπηρεσίες.

Πληροφορίες για τον Καρκίνο του Μαστού κατά τη διάρκεια της Πανδημίας του COVID-19 στην Ευρώπη. EUROPA DONNA COVID REPORT