ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

 • Job Description
 • Apply

Κύρια Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός με τα Σπίτια της Europa Donna Κύπρου στις άλλες πόλεις, καθώς και με τη Διεύθυνση του Οργανισμού 
 • Εγγραφή νέων μελών και ανανεώσεις συνδρομών υφιστάμενων μελών  
 • Εγγραφή ασθενών-μελών για συμμετοχή στα προγράμματα του Οργανισμού
 • Ενημέρωση και υποστήριξη ασθενών
 • Διατήρηση αποθεμάτων και πωλήσεις προϊόντων του Οργανισμού
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο 
 • Επικοινωνία με συνεργάτες και άλλους φορείς 
 • Διευθέτηση συναντήσεων
 • Επικοινωνία και συντονισμός εθελοντών/τριών 
 • Διαχείριση ταμείου Σπιτιού επαρχίας Λεμεσού
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. αλληλογραφία)
 • Επιμόρφωση σχετική με τα θέματα του Οργανισμού και της εργασίας
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ενδέχεται να ανατεθούν από τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο 
 • Πολύ καλή  γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η.Υ. (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, κ.ά.)
 • Δυνατότητα εργασίας σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα
 • Λήψη πρωτοβουλιών
 • Εχεμύθεια
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση ασθενών με καρκίνο ή/και ευρύτερα στον τομέα της Υγείας, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός και Άλλα Ωφελήματα:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων 
 • 13ος μισθός 
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης

Ωράριο και Χώρος Εργασίας:

 • Ωράριο Εργασίας Μερικής Απασχόλησης: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-12:30 (Την Τετάρτη, υπάρχει και απογευματινή εργασία 15:00-18:00)
 • Κύριος Χώρος Εργασίας: Σπίτι Europa Donna Κύπρου στη Λεμεσό

 

Τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@europadonna.com.cy, με την ένδειξη ‘ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ’, το αργότερο μέχρι τις 28 Αυγούστου 2023.     

            

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Submit your CV along with the below GDPR form (in one attachment)

Upload CV

Select Files
Uploaded files: No file selected
 Please complete and sign the following attachment and upload it with your CV
 GDPR - application for employment.pdf